Kontor for Udvikling og Fællesskab

Kontor for Udvikling og Fællesskab (KUF) er en forening for specialforbund under Danmarks Idræts Forbund. 

Foreningens overordnede formål er at etablere og drive et fælleskontor for foreningens medlemmer, herunder et Fællessekretariat der bl.a. skal varetage sekretariatsopgaver for specialforbundene og de enkelte medlemmer heri.

Det er endvidere foreningens formål efter specialforbundenes nærmere anmodning og behov at stille faglig og ledelsesmæssig bistand til rådighed i forbindelse med driften og varetagelsen af fælleskontorets og -sekretariatets opgaver. Herunder skal foreningens personale bestå af en faglig leder, som bl.a. skal varetage de opgaver, som er fastlagt sammen med Danmarks Idræts-Forbund (DIF) som forudsætning for, at medlemmerne kan have ansat en udviklingskonsulent.

I dag tilbyder KUF tre ydelser til medlemmerne:

  • Fælleskontor – medlemmernes ansatte har mulighed for at deltage i fælleskontoret
  • Faglig Ledelse – medlemmernes udviklingskonsulenter har mulighed for at få Faglig Ledelse
  • Fællessekretariat – medlemmerne kan bestille opgaver i Fællessekretariatet